tomi.kontio@uef.fi
Rekisteriseloste
 
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI

Itä-Suomen yliopiston Moodle-oppimisympäristö

REKISTERINPITÄJÄ

Itä-Suomen yliopisto, Tietotekniikkapalvelut
PL 1627
70211 KUOPIO
Puh. 0400-187485

Rekisteriasioita hoitava henkilö:
Tomi Kontio, puh. 0400-187485
tomi.kontio@uef.fi

Itä-Suomen yliopiston, Itä-Suomen yliopiston opinto- ja opetuspalveluiden ja sen koordinoimien hankkeiden puolesta henkilörekisteriä pitää Itä-Suomen yliopiston Tietotekniikkapalvelut.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella tai toimeksiannosta taikka asiakassuhteen perusteella.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteröidyn henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin (jolloin henkilötiedot eivät siirry yksilöityinä tilastoihin) sekä palvelujen ja tuotteiden tuottamiseen, tarjoamiseen, kehittämiseen sekä rekisteröidyn pyytäessä tietojen tarkistamiseen ja todistuksen kirjoittamiseen.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • Yhteystiedot (käyttäjätunnus, nimi, sähköposti, paikkakunta, maa, web-sivu, ICQ-numero, Skypen ID, AIM ID, Yahoo ID, MSN ID, Tunnistenumero, Instituutio, Osasto, Puhelin, Osoite)
  • Tapahtuma- ja käyttäjätiedot
  • Asiakkuuteen liittyvät tiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään ainoastaan rekisteröidyltä itseltään.

TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

REKISTERIN SUOJAUS

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Itä-Suomen yliopisto, Tietotekniikkapalvelut
Tomi Kontio
Snellmania 4214, Yliopistonranta 1, Kuopio
PL 1627, 70211 KUOPIO

 
tomi.kontio@uef.fi